Sản phẩm và dịch vụ
Dịch vụ ngân hàng cá nhân
Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp
Tỷ giá ngoại hối
Lãi suất tiền gửi
Thu phí
Phiếu nghiệp vụ
 You Are Here: ICBC – Chi nhánh Hà Nội >Sản phẩm và dịch vụ >Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp >Nghiệp vụ ngân hàng từ xa
Nghiệp vụ ngân hàng từ xa
 
1. Đối tượng:
-Khách hàng có tài khoản tại ICBC Hà Nội.
-Đã đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking.
2. Đặc tính:
-Nhanh chóng, tiện lợi, an toàn và bảo mật.
-Chuyển khoản quốc tế thông qua việc truyền tải chứng từ lên hệ thống.
3. Các loại nghiệp vụ ngân hàng từ xa:
-Thanh toán chuyển khoản quốc tế bằng Đô la Mỹ
-Thanh toán Biên Mậu
-Mua bán ngoại hối
-Thư tín dụng
-Nhờ thu
- Tài trợ thương mại
4.Phí dịch vụ
   Miễn phí
5.Thủ tục: theo mẫu icbc phát hành
6.Liên hệ : 04-62698888-8819

【Close】