Sản phẩm và dịch vụ
Dịch vụ ngân hàng cá nhân
Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp
Tỷ giá ngoại hối
Lãi suất tiền gửi
Thu phí
Phiếu nghiệp vụ
 You Are Here: ICBC – Chi nhánh Hà Nội >Sản phẩm và dịch vụ >Tỷ giá ngoại hối
BẢNG TỶ GIÁ NGOẠI HỐI
 

  Lưu ý: Tỷ giá chi mang tính chất tham khảo, đề nghị liên hệ với Ngân hàng để biết thêm thông tin chi tiết.


(2019-10-21)
【Close】