Sản phẩm và dịch vụ
Dịch vụ ngân hàng cá nhân
Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp
Tỷ giá ngoại hối
Lãi suất tiền gửi
Thu phí
Phiếu nghiệp vụ
 You Are Here: ICBC – Chi nhánh Hà Nội >Sản phẩm và dịch vụ >Lãi suất tiền gửi
Lãi suất tiền gửi
 
VND Cá nhân Tổ chức
Tiền gửi không kì hạn 0.10% 0.20%
7 Ngày N/A 0.20%
1 Tháng 1.00% 1.00%
3 Tháng 2.60% 2.60%
6 Tháng 3.00% 3.00%
12 Tháng 3.00% 3.00%
 
USD Cá nhân Tổ chức
1 Tháng 0.00% 0.00%
3 Tháng 0.00% 0.00%
6 Tháng 0.00% 0.00%
12 Tháng 0.00% 0.00%

Chú ý: Bảng lãi suất trên có hiệu lực từ 01/03/2022.

 


【Close】