You Are Here: ICBC – Chi nhánh Hà Nội >Dịch vụ khách hàng >Đặc biệt chú ý
Thông báo về việc miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ Vacxin phòng Covid -19
 

Căn cứ theo công văn số 3895-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, đối với các khoản tiền chuyển cho Quỹ Vacxin chống Covid-19, Ngân hàng chúng tôi thực hiện chính sách miễn phí chuyển tiền như sau:

1. Đối với giao dịch chuyển khoản thực hiện tại quầy: Trực tiếp miễn phí chuyển khoản.
2. Đối với giao dịch chuyển khoản thực hiện qua ebanking: Hệ thống ebanking thực hiện trừ phí khi thực hiện giao dịch, tại ngày kế tiếp sau ngày giao dịch Ngân hàng sẽ thực hiện hoàn phí vào tài khoản của khách hàng.
3. Đối tượng miễn phí: Tất cả các giao dịch phù hợp yêu cầu tại công văn số 3895-NHNN-TT, cụ thể như sau:

4. Thời gian thực hiện: Bắt đầu thực hiện từ ngày 01 tháng 06 năm 2021 đến khi có thông báo ngừng hoạt động ủng hộ quyên góp vào Quỹ Vacxin của Chính phủ.


ICBC – Chi nhánh Hà Nội


(2021-06-09)
【Close】