You Are Here: ICBC – Chi nhánh Hà Nội >Dịch vụ khách hàng >Đặc biệt chú ý
Thông báo về việc sử dụng “ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN VỀ PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED -CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI”
 

  Kính gửi Quý khách hàng,

  Dựa trên “Điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ tín dụng” đang sử dụng, Ngân hàng chúng tôi đã sửa đổi, bổ sung và ban hành “Điều khoản, điều kiện về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng Industrial and Commercial Bank of China Limited - Chi nhánh Thành phố Hà Nội”, nội dung chi tiết vui lòng xem Phụ lục đính kèm của thông báo này. Kể từ ngày Điều khoản và điều kiện này có hiệu lực, “Điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ tín dụng” sẽ được hủy bỏ.

  Thông tin liên hệ của Ngân hàng:

  Giờ hành chính: 024-62699830/024-62699818 (Tiếng Việt, Tiếng Trung Quốc)

  Đường dây nóng 24/7: 18008020 (Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc).

  Trân trọng.

  Phụ lục: Điều khoản, điều kiện về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng Industrial and Commercial Bank of China Limited - Chi nhánh Thành phố Hà Nội.

ICBC Chi nhánh Hà Nội
Tháng 6 năm 2021


【Close】