You Are Here: ICBC – Chi nhánh Hà Nội >Dịch vụ khách hàng >Đặc biệt chú ý
Thông báo về việc sử dụng “Điều khoản và điều kiện sản phẩm Trả góp thẻ tín dụng của Ngân hàng Industrial and Commercial Bank of China Limited - Chi nhánh Thành phố Hà Nội”
 

  Kính gửi Quý khách hàng,

  Ngân hàng chúng tôi đã sửa đổi, bổ sung và ban hành “Điều khoản và điều kiện sản phẩm Trả góp thẻ tín dụng của Ngân hàng Industrial and Commercial Bank of China Limited - Chi nhánh Thành phố Hà Nội”, nội dung chi tiết vui lòng xem Phụ lục đính kèm của thông báo này. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, Điều khoản và điều kiện này sẽ tự động có hiệu lực.

  Thông tin liên hệ của Ngân hàng:

  Giờ hành chính: 024-62699830/024-62699818 (Tiếng Việt, Tiếng Trung Quốc)

  Đường dây nóng 24/7: 18008020 (Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc).

  Trân trọng.

  Phụ lục: Điều khoản và điều kiện sản phẩm Trả góp thẻ tín dụng của Ngân hàng Industrial and Commercial Bank of China Limited - Chi nhánh Thành phố Hà Nội.

ICBC Chi nhánh Hà Nội
Tháng 6 năm 2021


【Close】