You Are Here: Hanoi Branch > Customer Service > Announcement
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI HẠN MỨC TỐI ĐA GIAO DỊCH NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
 

Kính gửi Quý Khách hàng:
  Từ ngày 01/04/2020, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội thay đổi hạn mức tối đa giao dịch ngân hàng điện tử như sau:

Loại giao dịch

 Hạn mức (VND) 

Khách hàng Cá nhân

Hạn mức / lần

 500,000,000.00 

Hạn mức / ngày

 2,000,000,000.00 

Khách hàng doanh nghiệp

Hạn mức / lần

 120,000,000,000.00 

Hạn mức / ngày

     250,000,000,000.00

  Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
  Số điện thoại: 02462699281/9830
  Xin chân thành cảm ơn!


(2020-04-01)