You Are Here: ICBC – Chi nhánh Hà Nội > Về chúng tôi > Hồ sơ giới thiệu chi nhánh
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TRUNG QUỐC NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TRUNG QUỐC - CHI NHÁNH HÀ NỘI
 
Ngày16 tháng 12 năm 2009 chi nhánh Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội viết tắt là ICBC – Chi nhánh Hà Nội chính thức được thành lập tại Hà Nội và là chi nhánh đầu tiên tại Việt Nam. Ngày 26 tháng 12 năm 2010, Chi nhánh ngân hàng này chính thức hoạt động kinh doanh tại Hà Nội- Thủ đô nước CHXHCN Việt Nam. Sau khi khai trương chi nhánh Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội, cùng với nền tảng khách hàng vững mạnh, các nguồn ngân quỹ, mạng lưới hệ thống, công nghệ kỹ thuật và thương hiệu của mình sẽ hỗ trợ tích cực nhu cầu tài chính về cơ sở hạ tầng ở các địa phương của Việt Nam như các công trình điện lực, đường cao tốc, đường sắt cao tốc, bến cảng, viễn thông,…, cung cấp hàng loạt các dịch vụ tài chính tổng thể cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp bao gồm thanh toán ngoại tệ, thương mại quốc tế, nghiệp vụ bảo lãnh, bảo lãnh vay vốn nước ngoài… phấn đấu để trở thành một cầu nối, một trung tâm giao lưu kinh tế, tài chính giữa Việt Nam và Trung Quốc, đóng vai trò cần thiết trong việc phục vụ trao đổi kinh tế, thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Việt Nam.