You Are Here: ICBC – Chi nhánh Hà Nội > Sản phẩm và dịch vụ > Lãi suất tiền gửi
Lãi suất tiền gửi
 
VND Cá nhân Tổ chức
Tiền gửi không kì hạn 0.10% 0.20%
1 Tháng 1.00% 1.00%
2 Tháng 1.50% 1.60%
3 Tháng 2.00% 2.00%
6 Tháng 2.90% 2.90%
12 Tháng 4.00% 4.00%
 
USD Cá nhân Tổ chức
1 Tháng 0.00% 0.00%
3 Tháng 0.00% 0.00%
6 Tháng 0.00% 0.00%
12 Tháng 0.00% 0.00%

Chú ý: Bảng lãi suất trên có hiệu lực từ 23/01/2024.