You Are Here: ICBC – Chi nhánh Hà Nội > Sản phẩm và dịch vụ > Dịch vụ ngân hàng cá nhân > Dịch vụ tiền gửi cá nhân
Dịch vụ tiền gửi cá nhân
 

a)Tiền gửi vãng lai
Tài khoản tiền gửi vãng lai là tài khoản không hạn chế về mặt thời hạn gửi, khách hàng có thể cầm sổ tiết kiệm với mật mã riêng, rút tiền mặt bất kì lúc nào qua hệ thống rút tiền tự động hoặc tại quầy làm việc của ngân hàng trong thời gian hành chính.

b)Tài khoản tiền gửi có kì hạn gộp (All-in-one)
Tài khoản tiền gửi có kì hạn gộp là một khoản tiền tiết kiệm có kì hạn, dành cho nhiều loại tiền tệ. Loại tài khoản này có thể thực hiện được nhiều giao dịch, cả gửi tiền và rút tiền bằng ngoại tệ và nhân dân tệ.

c)Tiền gửi không kì hạn cá nhân
Tiền gửi không kì hạn cá nhân đề cập đến dịch vụ mà khách hàng không giới hạn thời gian gửi khi thực hiện việc gửi tiền nhưng sẽ định trước kì hạn thông báo rút tiền. Khi rút tiền thông báo trước cho Ngân hàng, tới ngày đáo hạn mang theo chứng chỉ tiền gửi đến Ngân hàng rút cả gốc lẫn lãi.