You Are Here: ICBC – Chi nhánh Hà Nội > Sản phẩm và dịch vụ > Dịch vụ ngân hàng cá nhân > MẪU NGHIỆP VỤ CÁ NHÂN
MẪU NGHIỆP VỤ CÁ NHÂN
 

A, Mẫu đăng ký tài khoản
1, “Đề nghị mở tài khoản và đăng ký dịch vụ liên quan (Dành cho cá nhân)”(Quý khách vui lòng đọc kỹ nội dung mục “Điều khoản và điều kiện chung” tại phần “Dịch vụ khách hàng” trước khi mở tài khoản)
2, “Giấy ủy quyền nhận thiết bị bảo mật đối với khách hàng cá nhân”

B. Mẫu đăng ký thay đổi
3,“Đơn đăng ký thay đổi thông tin khách hàng và tài khoản cá nhân”