You Are Here: ICBC – Chi nhánh Hà Nội > Tuyển dụng nhân tài > Chính sách nguồn nhân lực
Chính sách nguồn nhân lực
 

Với mục tiêu thiết lập hệ thống quản lý nhân sự thỏa mãn nhu cầu của ngành công nghiệp tài chính hiện đại, thông qua việc thực hiện các chiến lược phát triển ngân hàng với đội ngũ nhân viên chất lượng cao, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội không ngừng cải thiện phát triển môi trường làm việc cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, sử dụng nhân lực trên cơ sở khả năng của từng người, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội đã hình thành nên một hệ thống quản lý nhân lực tài chính doanh nghiệp hiện đại với mục tiêu nhằm tới là sự phát triển chung của doanh nghiệp và nhân viên dựa trên các chương trình khuyến khích động viên trao thưởng hiệu quả và một cơ chế ràng buộc năng động.

Dựa trên nền tảng kinh nghiệm quản lý tiên tiến nghiệp vụ ngân hàng quốc tế đã được kiểm chứng, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội chi nhánh Hà Nội đưa ra việc doanh nghiệp hóa các triết lý và công cụ quản lý nguồn nhân lực, thiết lập hệ thống quản lý nguồn nhân lực dựa trên cơ sở giá trị của từng vị trí. Nội dung chủ yếu bao gồm:
1. Hệ thống cấp bậc vị trí đa kênh có thể thay đổi theo chiều dọc và chiều ngang. Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội xây dựng hệ thống chuỗi 20 cấp bậc vị trí, bao gồm 4 dạng như quản lý, marketing, chuyên môn và vận hành. Bước đầu hình thành cơ chế phát triển và thăng tiến nghề nghiệp phù hợp cho từng cấp nhân viên, mở rộng con đường phát triển nghề nghiệp cho nhân viên một cách có hiệu quả.
2. Cơ chế sát hạch là lấy mục tiêu làm định hướng, lấy năng suất làm căn cứ đánh giá, đưa ra các triết lý và công cụ tiên tiến để đánh giá năng suất làm việc của từng cá nhân, quản lý bám sát mục tiêu,…, thiết lập quy trình tương đối hoàn thiện về cơ chế đánh giá và quản lý năng suất, phát triển đội ngũ nhân viên theo hướng chuyên nghiệp, chú trọng phát triển năng lực nghiệp vụ, giá trị quan được hình thành chủ yếu dựa vào thành tích kinh doanh và việc nỗ lực cống hiến cho Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội.
3. Lấy cấp bậc chức vụ và hiệu quả kinh doanh làm định hướng cho cơ chế phân phối lương. Xây dựng cơ chế trả lương chuyên nghiệp căn cứ vào khả năng làm việc của nhân viên và thành tích kinh doanh, lấy cấp bậc chức vụ làm nhân tố chính, thông qua phương thức trả lương lấy chức vụ để trả lương, thành tích để khen thưởng, năng lực để tăng lương. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm từng vị trí, năng lực tri thức, thành tích cống hiến, giá trị thị trường v.v để hiện đại hóa việc phân phối lương.