You Are Here: ICBC – Chi nhánh Hà Nội > Sản phẩm và dịch vụ > Dịch vụ ngân hàng cá nhân > Dịch vụ thanh toán
Dịch vụ thanh toán
 

a)Dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Internet-banking)
Dịch vụ Internet-banking dành cho cá nhân là một kênh của Ngân hàng trao đổi qua internet cung cấp cho các khách hàng cá nhân của Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội các dịch vụ tài chính ngân hàng hoàn toàn mới bao gồm: tra cứu thông tin về tài khoản, chuyển khoản…, có thể đáp ứng nhu cầu dịch vụ tài chính của mọi tầng lớp khách hàng, đồng thời cung cấp cho khách hàng dịch vụ có tính an toàn và tính cá nhân hóa cao.

b)Đổi ngoại tệ
Dịch vụ đổi ngoại tệ cá nhân là việc khách hàng có thể đổi ngoại tệ sang VND và ngược lại dựa trên tỷ giá niêm yết của Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội tại thời điểm giao dịch và tuân theo những quy định của Cục Quản lý ngoại hối nhà nước Việt Nam.

c)Chứng minh tài chính
Giấy chứng minh tài chính này sẽ được Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội cấp, được viết bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung để xác nhận tài sản tài chính và tình hình giao dịch tại Ngân hàng của khách hàng (bao gồm tiền gửi, tiền mua bán các sản phẩm tài chính, quỹ, bảo hiểm, bản kê khai số lượng vàng/ vàng miếng, tiền cho vay, thẻ tín dụng…). Chứng minh tài chính này là bằng chứng khách quan có tính thuyết phục về thực lực tài chính, tình hình tín dụng và hoạt động vốn của cá nhân.