You Are Here: ICBC – Chi nhánh Hà Nội > Sản phẩm và dịch vụ > Dịch vụ ngân hàng cá nhân > HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
 
HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
ĐIỀU KIỆN LOẠI GIẤY TỜ GHI CHÚ
Thẻ ghi nợ và tài khoản Trên 18 tuổi Đơn mở tài khoản và đăng ký dịch vụ liên quan Mẫu do ngân hàng cung cấp
Người có đủ điều kiện dân sự theo quy định cua pháp luật Khách hàng Việt Nam Chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn hiệu lực
Khách hàng
quốc tịch nước ngoài
Hộ chiếu còn hiệu lực
Visa còn hiệu lực (Ngoại trừ Visa du lịch) hoặc giấy tạm trú
Giấy tờ chứng minh cư trú ở Việt Nam trên 12 tháng kể từ ngày xin mở thẻ. Cung cấp
khi đăng ký mở thẻ
Mở thẻ tín dụng Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực Chứng minh thư còn hiệu lực (Đối với khách hàng Việt Nam) và hộ chiếu (Đối với khách hàng nước ngoài).
Khách hàng Trung Quốc cung cấp thêm bản photo chứng minh thư Trung Quốc.
Giấy tờ chứng minh công tác Hợp đồng lao động, thẻ công tác, chứng minh công việc hoặc giấy tờ có chữ ký và đóng dấu của đơn vị công tác.
Người nước ngoài bắt buộc phải cung cấp giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động.
Công nhân viên chức: Giấy tờ chứng minh công viên chức (Ví dụ: Quyết định bổ nhiệm công viên chức, quyết định điều chỉnh lương, thẻ công viên chức, vv...)
Chứng minh thu nhập/ báo cáo tài chính Công nhân, nhân viên:
Cung cấp Sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất của ngân hàng.
Đối với trường hợp nhận lương bằng tiền mặt: Theo quy định, người xin mở thẻ phải công tác tại đơn vị đã mở tài khoản tại ICBC Hà Nội ít nhất 3 tháng, tài khoản công ty hoạt động bình thường hoặc đơn vị công tác là doanh nghiệp nhà nước. Nếu phù hợp các điều kiện trên, khách hàng phải cung cấp bảng lương 3 tháng gần nhất hoặc giấy chứng minh thu nhập có xác nhận của công ty.
Tự kinh doanh hoặc hợp tác kinh doanh:
Bắt buộc phải cung cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và báo cáo tài chính (Đã kiểm toán), giấy nộp thuế trong 1 năm gần nhất (Nếu có), giấy tờ xác nhận giao dịch của công ty với ngân hàng hoặc giấy tờ khác có liên quan trong 3 tháng gần nhất.
Khách hàng làm thẻ bằng phương thức cầm cố tài sản:Phải cung cấp chứng từ tiền gửi tại ICBC HÀ Nội để làm thủ tục cầm cố và ký hợp đồng bảo đảm.
Khách hàng làm nghề tự do:Phải cung cấp giấy tờ chứng minh tài sản.
Chứng minh địa chỉ cư trú Khách hàng là người Việt Nam: Sổ hộ khẩu, nếu địa chỉ hiện tại không giống với địa chỉ được ghi trong sổ hộ khẩu, khách hàng phải cung cấp các giấy tờ chứng minh nơi ở hiện tại ( Hóa đơn điện, nước, gas, điện thoại, vv trong 3 tháng gần nhất có tên của người đăng ký mở thẻ).
Khách hàng là người nước ngoài: Cần cung cấp giấy tờ chứng minh cư trú ở Việt Nam có thời hạn từ 12 tháng trở lên kể từ ngày đăng ký xin mở thẻ, giấy tờ bao gồm : Visa, thẻ tạm trú, giấy tạm trú, hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm hoặc các giấy tờ có hiệu lực khác. Có thể sử dụng mẫu do ngân hàng cung cấp
Các giấy tờ khác Đơn đăng ký mở thẻ tín dụng Mẫu do ngân hàng cung cấp
Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng
Tờ khai thông tin khách hàng cá nhân
Giấy xác nhận thông tin cá nhân
Giấy ủy quyền tra soát thông tin khách hàng Nếu người xin mở thẻ là người Trung Quốc
Các tài liệu khác (nếu có)