You Are Here: ICBC – Chi nhánh Hà Nội > Sản phẩm và dịch vụ > Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp > MẪU NGHIỆP VỤ DOANH NGHIỆP
MẪU NGHIỆP VỤ DOANH NGHIỆP
 

A, Mẫu đăng ký tài khoản
1, “Đề nghị mở tài khoản và đăng ký dịch vụ liên quan (Dành cho tổ chức)” (Quý khách vui lòng đọc kỹ nội dung mục “Điều khoản và điều kiện chung” tại phần “Dịch vụ khách hàng” trước khi mở tài khoản)
2, “Giấy ủy quyền dành cho khách hàng doanh nghiệp”
3, “Giấy ủy quyền nhận thiết bị bảo mật đối với khách hàng doanh nghiệp”
4, “Hợp đồng dịch vụ Ngân hàng từ xa”

B. Mẫu đăng ký thay đổi
5, “Giấy đề nghị thay đổi thông tin khách hàng doanh nghiệp”
6, “Đơn đăng ký thay đổi dịch vụ Ngân hàng điện tử doanh nghiệp”
7, “Đơn đề nghị đóng tài khoản (dành cho tổ chức)”

C. Mẫu cam kết
8, “Xác nhận giao dịch khoản vay nước ngoài”
9, “Xác nhận giao dịch góp vốn”
10, “Thư cam kết bổ sung chứng từ”