You Are Here: ICBC – Chi nhánh Hà Nội > Sản phẩm và dịch vụ > Dịch vụ ngân hàng cá nhân > THẺ TÍN DỤNG
GIỚI THIỆU THẺ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TRUNG QUỐC – CHI NHÁNH HÀ NỘI (ICBC - HÀ NỘI)
 

1. ICBC chi nhánh Hà Nội đang có 2 loại thẻ tín dụng: thẻ China-Union Pay và thẻ Visa. Tại Việt Nam chi tiêu rút tiền bằng tiền Việt Nam Đồng, tại nước ngoài chi tiêu rút tiền bằng đồng tiền nước đó. Đến hạn thanh toán thẻ tín dụng, khách thanh toán bằng đồng Việt Nam Đồng.

2. Được chi tiêu, rút tiền trong hạn mức thấu chi qui định (khi rút tiền, chỉ được rút theo tỉ lệ nhất định trong tổng hạn mức thấu chi).

3. Thẻ tín dụng phân thành 3 loại: thẻ thường, thẻ vàng và thẻ bạch kim

Khách hàng làm thẻ bằng chứng minh thu nhập
Hạng thẻ Thu nhập Hạn mức tín dụng
thông thường (mới làm thẻ)
Hạn mức tín dụng tối đa
Thẻ thường Thu nhập bình quân năm
cao hơn 60,000,000 VND
Hạn mức tín dụng gấp 2 lần thu nhập hàng tháng hoặc 100.000.000,00 VND,
lấy số thấp làm hạng mức cuối cùng
Hạn mức gấp 3 lần thu nhập hàng tháng hoặc 200.000.00,00 VND,
lấy số thấp làm hạng mức tín dụng tối đa
Thẻ vàng Thu nhập bình quân năm cao hơn 180,000,00VND Hạn mức tín dụng gấp 3 lần thu nhập hàng tháng hoặc 200.000.000,00 VND,
lấy số thấp làm hạng mức cuối cùng
Hạn mức tín dụng gấp 5 lần thu nhập hàng tháng hoặc 400.000.000,00 VND,
lấy số thấp làm hạng mức tín dụng tối đa
Thẻ bạch kim Thu nhập bình quân
năm cao hơn
360,000,00VND
Hạn mức tín dụng gấp 4 lần thu nhập hàng tháng hoặc 500.000.000,00 VND,
lấy số thấp làm hạng mức cuối cùng
Hạn mức tín dụng gấp 10 lần thu nhập hàng tháng hoặc 500.000.000,00 VND,
lấy số thấp làm hạng mức tín dụng tối đa
Khách hàng làm thẻ (bằng thế chấp tiền gửi có kỳ hạn)
Yêu cầu phải có tiền gửi có kỳ hạn, thời hạn thông thường là 1 năm, Ngân hàng sẽ phong tỏa khoản tiền gửi này, thời hạn thẻ tín dụng tương ứng là 1 năm, đến hạn, nếu khách hàng muốn gia hạn, khách hàng cần liên hệ với Ngân hàng, Ngân hàng sẽ gia hạn đồng thời đổi thẻ mới cho khách, số thẻ sẽ thay đổi.
Hạng thẻ Yêu cầu số tiền
gửi tối thiểu
Hạn mức tín dụng bằng
80% số tiền gửi
Thẻ thường 6,250,000.00 VND Tối thiểu là 5,000,000.00 VND
Thẻ vàng 18,750,000.00 VND Tối thiểu là 15,000,000.00 VND
Thẻ bạch kim 37,500,000.00 VND Tối thiểu là 30,000,000.00 VND

4.Các hướng dẫn khác

1)Thời gian miễn lãi đối với việc quẹt thẻ tiêu dùng dài nhất có thể là 56 ngày, thời hạn phải trả số tiền đã tiêu dùng trong tháng này là trước ngày 25 hàng tháng của tháng sau.

2)Giao dịch rút tiền sẽ tính lãi kể từ ngày phát sinh giao dịch (nếu trả trong ngày thì sẽ không phát sinh lãi), lãi sẽ tính là 0.06%/ngày trên số tiền đã rút.

3)Miễn phí thường niên.