You Are Here: ICBC – Chi nhánh Hà Nội > Sản phẩm và dịch vụ > Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp > Nghiệp vụ ngân hàng từ xa
Nghiệp vụ ngân hàng từ xa
 
1. Đối tượng:
-Khách hàng có tài khoản tại ICBC Hà Nội.
-Đã đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking.
2. Đặc tính:
-Nhanh chóng, tiện lợi, an toàn và bảo mật.
-Chuyển khoản quốc tế thông qua việc truyền tải chứng từ lên hệ thống.
3. Các loại nghiệp vụ ngân hàng từ xa:
-Thanh toán chuyển khoản quốc tế bằng Đô la Mỹ
-Thanh toán Biên Mậu
-Mua bán ngoại hối
-Thư tín dụng
-Nhờ thu
- Tài trợ thương mại
4.Phí dịch vụ
   Miễn phí
5.Thủ tục: theo mẫu icbc phát hành
6.Liên hệ : 04-62698888-8819