You Are Here: ICBC – Chi nhánh Hà Nội > Sản phẩm và dịch vụ > Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp > Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến dành cho doanh nghiệp
Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến dành cho doanh nghiệp
 

1.Quản lý tài khoản
Điều chỉnh linh hoạt giới hạn số tiền cho các cấp độ khác nhau
Cho phép thực hiện nhiều cấp duyệt

2.Dịch vụ quản lý tài khoản.
Kiểm tra chi tiết, số dư tài khoản
Kiểm tra và tải sao kê tài khoản
In hóa đơn hàng loạt

3.Dịch vụ mua bán ngoại tệ
Dịch vụ mua bán ngoại tệ

4.Dịch vụ thanh toán
Chuyển khoản nội bộ công ty
Chuyển khoản tới các tài khoản khác tại ICBC Hà Nội
Chuyển khoản hàng loạt, mỗi lần có thể chuyển tối đa 999 món
Chuyển khoản liên ngân hàng
Chuyển khoản quốc tế

5.Dịch vụ chuyển hộ lương
Chuyển hộ lương trong nước
Chuyển hộ lương quốc tế

6.Dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn
Chuyển khoản sang tài khoản có kỳ hạn
Kiểm tra thay đổi lệnh gửi tiền khi đến kỳ hạn
Rút trước hạn tài khoản có kỳ hạn

7.Dịch vụ khách hàng
Thay đổi mật khẩu đăng nhập
Truyền dữ liệu

NEW\SỔ TAY HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ DOANH NGHIỆP.pdf